ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

લક્ષ્મીકાંત ભટ્ટ, Laxmikant Bhatt


________________________ 

જન્મ તારીખ

  • 16, સપ્ટેમ્બર -1927;  સિદ્ધપુર, પાટણ
  • વતન –  જામનગર

અભ્યાસ

  • બી. એસસી. એમ. એ. એમ. એડ.

વ્યવસાય

  • રાજ્ય શિક્ષણ ભવન

મુખ્ય રચનાઓ   

  • વાર્તા-સંગ્રહ : ટીપે ટીપે

સાભાર  

  • “કર્તા-કૃતિ પરિચય”, મૃગેશ શાહ

2 responses to “લક્ષ્મીકાંત ભટ્ટ, Laxmikant Bhatt

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – લ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  2. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: