ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

લીલાવતી મુનશી


નામ                      લીલાવતી કનૈયાલાલ મુન્શી

જન્મ તારીખ            મે 23, 1899

જન્મ સ્થળ               અમદાવાદ

અવસાન                 1978

કુટુમ્બ                    ?

લગ્ન                     1913:પ્રથમ લગ્ન શેઠ લાલભાઈ ત્રિકમભાઈ સાથે ; બીજાં લગ્ન કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી સાથે
અભ્યાસ                  મર્યાદિત શાળા-શિક્ષણ

વ્યવસાય                 સમાજસેવા, લેખન

મુખ્ય રચનાઓ          કુમારદેવી, જીવનની વાટેથી વિ.  

7 responses to “લીલાવતી મુનશી

  1. Pingback: 23 - મે - વ્યક્તીવીશેષ « કાવ્ય સુર

  2. Pingback: સારસ્વત દંપતીઓ, couples « ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય

  3. Pingback: અનુક્રમણિકા – લ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  4. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  5. Pingback: સાહિત્યકારો- નવલકથાકાર | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  6. Pingback: નારી પ્રતિભાઓ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: