ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

આનંદઘન, Anandghan


” રામ કહો રહમાન કહો કોઊ, ક્હાન કહો, મહાદેવ રી
પારસનાથ કહો, કોઊ બ્રહ્મા, સકલ બ્રહ્મ સ્વયમેવ રી. ” 

– 

રચના

_______________________

જીવન કાળ

17 મી સદી

જીવન ઝરમર

  • જ્ઞાનમાર્ગી પરંપરાના જૈન પદ કવિ
  • રાજસ્થાની મિશ્રિત ગુજરાતી માં રચનાઓ
  • તીર્થંકરો વિશેના પદો ઉપરાંત વ્યાપક અધ્યાત્મભાવ વાળા પદો  

મુખ્ય રચનાઓ

  • આનંદઘન ચોવીસી , આનંદઘન બહોતેરી

સાભાર

ગૂર્જર કાવ્ય વૈભવ – અમૃતપર્વ યોજના

4 responses to “આનંદઘન, Anandghan

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા - અ « ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય

  2. Pingback: અનુક્રમણિકા – અ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  3. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  4. Pingback: સાહિત્યકારો – કવિઓ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: