ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

રવિસાહેબ, Ravisaheb


#   રચના  

__________________________________________________________________

જીવનકાળ

18મી સદી

જીવન ઝરમર

  • રવિ ભાણ સંપ્રદાયના સંત કવિ
  • ગરબો, ધોળ, કાફી, રેખતા વિ. સ્વ્રૂપોમાં રચનાઓ
  • માર્મિક દૃષ્ટાંતો ગુંથતી સોંસરી વાણી

રચનાઓ

  • 350 થી ઉપર વૈરાગ્ય બોધ, જ્ઞાનમાર્ગ અને કૃષ્ણપ્રેમનાં પદો
  • ભાણગીતા, મનઃ સંચય, કવિતા છપ્પય જેવી લાંબી કૃતિઓ

6 responses to “રવિસાહેબ, Ravisaheb

  1. Pingback: મૂળ રે વિનાનું - રવિ સાહેબ « કવિલોક

  2. Pingback: મૂળ રે વિનાનું કાયાં- રવિ સાહેબ – * સ્વર – રાસબિહારી દેસાઇ « તુલસીદલ

  3. Pingback: અનુક્રમણિકા – ર | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  4. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: