ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

લોયણ, Loyan


“જી રે લાખા, એવા જો સંત રે મળે
તો એને ધોડી ધોડીને મળજો રે.”

રચના

_________________________________________________________________________
જીવનકાળ

18મી સદી

જીવન

  • નિરક્ષર, જાતે લુહાર સ્ત્રી સંત કવિ
  • ઘણાં પદો તેના રૂપ પર મોહિત થયેલા અને જેને અંગે અંગ કોઢ નીકળ્યો હતો તેવા  લાખા રાણા ને સંબોધીને લખાયેલા છે.
  • ભક્તિભાવ અને જ્ઞાનથી ભરેલ પચાસેક પદો
Advertisements

6 responses to “લોયણ, Loyan

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – લ « ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  2. prof.Ramesh sagathiya(junagadh) મે 27, 2011 પર 8:50 એ એમ (am)

    me “sant kavayitri loyan:-jivana-kavana-darshan” pustaka lakhyu chhe. te maaro ph.D.grantha nu sanklita pustaka chhe. te joi java vinanti. parsva prakashan-amadavada.Mo.9979598442.

  3. prof.Ramesh sagathiya(junagadh) મે 30, 2011 પર 4:27 એ એમ (am)

    thank you.

  4. Pingback: અનુક્રમણિકા – લ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  5. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  6. Pingback: નારી પ્રતિભાઓ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: