ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

બિપીન આશર, Bipin Ashar


 –

# રચના      :    વેબ સાઇટ  

__________________________________________  

જન્મ

 • જૂન 15, 1958, જામનગર જિલ્લો

 કુટુમ્બ

 • માતા  ચંદ્રભાગા;  પિતા વલ્લભદાસ

 • પત્ની મીતા

અભ્યાસ

 • એમ. એ. ;  પીએચ. ડી 

વ્યવસાય

 •  અધ્યાપન

જીવનઝરમર  

 • અધ્યાપન– સંશોધન તથા વિવેચન
 •  લેખન
 •  190થી વધારે અભ્યાસલેખોનું પ્રકાશન

મુખ્ય રચનાઓ

 •  આધુનિકતા: સંકુલ સંપ્રત્યય, કાવ્યગત, કાવ્યસાત્ , કાવ્યક્ષેપ, અતિક્રમણ

3 responses to “બિપીન આશર, Bipin Ashar

 1. Pingback: અનુક્રમણિકા – બ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

 2. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

 3. Pingback: સાહિત્યકારો – કવિઓ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: