ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

પ્રાગજી ડોસા, Pragji Dosa


 જન્મ

  • 7 – ઓક્ટોબર, 1907

કુટુમ્બ

  • પિતા –   જમનાદાસ ડોસા

અભ્યાસ

  • ઈન્ટર આર્ટસ (મુંબઈ)

વ્યવસાય

  • રૂનો વ્યવસાય

જીવનઝરમર

  • રૂનો વ્યવસાય, જિનિંગ પ્રેસ
  • લેખન

મુખ્ય રચનાઓ

  • એકાંકીસંગ્રહ –    ચરણરજ; અન્ય નાટકો -બાળનાટકો
  • ઈતિહાસ –    તખ્તો બોલે છે ભાગ 1, 2 ; ગુજરાતી રંગભૂમિનો ઈતિહાસ

2 responses to “પ્રાગજી ડોસા, Pragji Dosa

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – પ , ફ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  2. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: