ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

જયંત ગાડીત, Jayant Gadit


નામ

 • જયંત ગાડીત

જન્મ

 • 26 – નવેમ્બર, 1938 ;  મુંબઈ

અભ્યાસ

 • ગુજરાતી – સંસ્કૃત સાથે બી. એ. , એમ. એ.
 • 1974 –  પીએચ. ડી.

વ્યવસાય

 • પેટલાદ તથા મહુધા કોલેજોમાં વ્યાખ્યાતા
 • સરદાર પટેલ યુનિ. માં વ્યાખ્યાતા
 • ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિર( ગુ.સા.પ.)માં રીડર

મુખ્ય રચનાઓ

 • નવલકથા – ક્યાં છે ઘર, બદલાતી ક્ષિતિજ
 • લઘુનવલ – આવૃત્ત, ચાસપક્ષી, કર્ણ
 • વિવેચન– નવલકથા: વાસ્તવ અને વાસ્તવવાદ

4 responses to “જયંત ગાડીત, Jayant Gadit

 1. Pingback: અનુક્રમણિકા - જ « ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય

 2. Pingback: અનુક્રમણિકા – જ, ઝ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

 3. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

 4. Pingback: સાહિત્યકારો- નવલકથાકાર | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: