ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

યશોવિજયજી, Yashovijayaji


“સુમતિનાથ ગુણ શું મિલીજી, વાશે મુજ મન પ્રીતિ,

તેલબિંદુ જિમ વિસ્તરે જી, જલમાંહી ભલી રીતિ.”

____

“ઢલતા ઘીના ગાડુઆ મુંકઇ તે પાડુઆ કાગઇ,

લાડુઆ સમ નારીનઇ જોવાનો રસ જાગઇં.”

____

નામ

મુનિ યશોવિજયજી

જન્મ

ઇ.સ. ૧૬૨૩ની આસપાસ ઉત્તર ગુજરાતના કન્હોડુ ગામ ખાતે

અવસાન

ઇ.સ. ૧૬૮૭-૮૮માં ડભોઇ મુકામે

જીવનઝરમર

  • તેઓ જૈનસંપ્રદાયના દિક્ષીત સાધુ હતા. તેમની રચનાઓ તેમની પ્રખર વિદ્વતા, વિચારશક્તિ અને જૈન શાસ્ત્રોનું ગહન જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.
  • તેમને ‘બીજા હેમચંદ્રાચાર્ય’, ‘લઘુ હરિભદ્ર’ અને ‘જૈન સંપ્રદાયના શંકરાચાર્ય’ની ઉપમા આપવામાં આવે છે.
  • તેમણે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગુજરાતી અને હિન્દીમાં આશરે સવાસો જેટલી કૃતિઓની રચના કરી છે.
  • તેમણે રાસ, લાંબા સ્તવનો, ચોવીસીઓ, સઝાયો, પદો આદી વિવિધ સ્વરૂપની કૃતિઓની રચના કરી છે.
  • તેમણે રચેલી દરેક ક્રુતિઓમાં તેમણે પ્રયોજેલા રૂપકો કવિતાના ભાવને વધુ અસરકારક રીતે વ્યક્ત કરે છે.
રચનાઓ
  • મુખ્ય રચનાઓમાં જંબુસ્વામીરાસ, દ્રવ્યગુણપર્યાય રાસનો સમાવેશ થાય છે.

 

 

One response to “યશોવિજયજી, Yashovijayaji

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – ય | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: