ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

જદુરાય ખંધેડિયા, Jaduray Khandhedia


નામ

જદુરાય દુર્લભજી ખંડેડિયા

જન્મ

ઇ.સ. ૧૮૯૯

વ્યવસાય

વ્યાપારી

પ્રદાન

  • વ્યાયામ, સંગીત, કાયદો, નાણાશાસ્ત્ર વગેરે સાથે સંકળાયેલા
  • ‘ગુણસુંદરી’ માસિકના સહતંત્રી
  • બંડખોર અને જીવનની વિચિત્રતાનું આલેખન કરતાં હાસ્યલેખ
રચનાઓ
  • હાસ્યલેખસંગ્રહ – બુદ્ધિનું બજાર, દેવોને ખુલ્લો પત્ર, ૯ નવી વાતો, દોઢ ડાહપણનો સાગર, વિનોદશાસ્ત્ર
  • હાસ્યનાટક – ફૅન્સી-ફારસો
  • હાસ્યરસનાકાવ્યો – હ્રદયની રસધાર
સંદર્ભ
  • ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ  ઃ  ખંડ ૪

2 responses to “જદુરાય ખંધેડિયા, Jaduray Khandhedia

  1. Pingback: જદુરાય ખંધેડિયા, Jaduray Khandhedia | | GujaratiLinks.comGujaratiLinks.com

  2. Pingback: અનુક્રમણિકા – જ, ઝ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: