ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

દેવશંકર મહેતા, Devshankar Mehta


નામ

દેવશંકર કા. મહેતા

જન્મ

૧૬ જાન્યુઆરી ૧૯૧૬ ; ગુજરવદી – જિ. સુરેન્દ્રનગર

અવસાન

૩૦ ઓક્ટોબર ૧૯૮૪

વ્યવસાય

  • ખેતીવાડી, સાહિત્યસર્જન
પ્રદાન
  • કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામીણ પ્રદેશ અને પ્રજાને કેન્દ્રવર્તી રાખીને અનેક નવલકથાનું સર્જન
  • સામાન્ય મનુષ્યના ગુણાવગુણનું આલેખન
રચનાઓ
  • નવલકથાઓ – ધરતીનું હીર, ધરતીની આરતી, જતિ અને સતી, મીઠી વીરડી ( ૧ અને ૨), અમરત વેલ, માડીનું દૂધ, અજર અમર, આકાશનાં છોરું, જોગમાયાનો અવતાર, દરિયાને ખોળે (ભાગ ૧ અને ૨), એળે ગયો અવતાર, જળ અને મીન, ધરતીનું હાટ
  • નવલિકાસંગ્રહ – ગામને ઝાંપે, પેપા અને લીંબોળી
સંદર્ભ
  • ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ  ઃ  ખંડ ૬

One response to “દેવશંકર મહેતા, Devshankar Mehta

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – દ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: