ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

અમૃત ઘાયલ અભિવાદન સમારંભ – નહેરૂ સેન્ટર વર્લી


એક અલભ્ય ફોટો

સાભારપ્રો. સિન્ધી , પાલનપુર

વક્તા

  • અભિવાદન સ્વીકારતા સ્વ. શ્રી. અમૃત ઘાયલ

ડાબેથી જમણે

  • સર્વશ્રી. કૈલાસ પંડિત, મુસાફિર પાલનપુરી, ચિનુ મોદી, અમર પાલનપુરી, શોભિત દેસાઈ, હરીન્દ્ર દવે અને ‘રૂસ્વા’ મઝલૂમી

2 responses to “અમૃત ઘાયલ અભિવાદન સમારંભ – નહેરૂ સેન્ટર વર્લી

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – અ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: