ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

શરીફા વકીલ ટોપીવાળા, Sharifa Vakil Topiwala


નામ

શરીફા વકીલ ટોપીવાળા

જન્મ

૧૩ ઓગસ્ટ ૧૯૩૮; મુંબઇ

 

કુટુંબ

  • પિતા – પુરંજનલાલ
  • માતા – વિલિયનબહેન
  • પતિ – ચંદ્રકાન્ત (લગ્ન સને ૧૯૬૦)
અભ્યાસ
  • એમ.એ.બી.એડ.
કારકીર્દી
  • શિક્ષિકા તરીકે પોરબંદરમા કામગીરી
રચના
  • અનુવાદ – સાહિત્ય એક સિદ્ધાંત,સમકાલીન વિવેચન
સંપર્ક
ડી – ૬, પૂર્ણેશ્વર ફ્લેટ્સ, ગુલબાઇ ટેકરા, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૫.
સંદર્ભ
  • સાક્ષરનો સાક્ષાત્કાર – ૧૦

2 responses to “શરીફા વકીલ ટોપીવાળા, Sharifa Vakil Topiwala

  1. Pingback: અનુક્રમણિકા – શ, સ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  2. Pingback: નારી પ્રતિભાઓ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: