ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

M – ગુજરાત એટલે અદાણી અને અંબાણી જ નહીં


ઔપચારિક રીતે સંસારત્યાગ કરી સાધુ નહીં બનનારા, પરંતુ ગામડે બેસી પ્રજાની સેવા કરવા માટે ભેખ લેનારા કોડીબંધ લોકોથી ગુજરાત ધન્ય થયું છે. આવી રીતે ગામમાં સંસ્થા સ્થાપી, આસન જમાવી બેસનારા લોકોને હું ઋષિ કહું છું અને તેમની સંસ્થાઓને આશ્રમ કહું છું. આજે આવા કેટલાક ઋષિઓનો પરિચય આપવા ઇચ્છું છું.

આવા એક ડઝન ઋષિઓ અને તેમનાં તીર્થધામો વાસ્તવિક ગુજરાતની ઓળખ છે. ગુજરાત એટલે અદાણી અને અંબાણી જ નહીં. સાચો ગુજરાતી વૈષ્ણવજન છે. આવા તો અનેક ઋષિઓ અને આશ્રમો ગુજરાતમાં છે. હવે જ્યારે મનમાં ધર્મભાવના પ્રબળ બને ત્યારે આવા એકાદ આશ્રમની મુલાકાત લેજો અને આવા એકાદ ઋષિને મળજો.

શ્રી. વિદ્યુત જોશી, દિવ્ય ભાસ્કર 

મૂળ લેખ વાંચવા અહીં ‘ક્લિક’ ક્રરો. 

સૌ વાચકોને આહવાન છે…

આ અને આવા અનેક ઋષિઓના પરિચય અહીં આપી શકાય તે માટે વિગતો ભેગી કરી આપો. આપણે આટલું તો કરીએ. 

4 responses to “M – ગુજરાત એટલે અદાણી અને અંબાણી જ નહીં

  1. Pingback: » ગુજરાત એટલે અદાણી અને અંબાણી જ નહીં » GujaratiLinks.com

  2. Pingback: અનુક્રમણિકા – પ્રકીર્ણ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

  3. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: