ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

અનુક્રમણિકા – ચ , છ


 1. ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, Chandrakant Sheth
 2. ચં. ચી. મહેતા
 3. ચંદ્રકાન્ત મહેતા, Dr. Chandrakant Mehta
 4. ચંદ્રકાન્ત બક્ષી
 5. ચંદ્રકાંત શાહ, Chandrakant Shah
 6. ચંદ્રભાઇ ભટ્ટ,Chandrabhai Bhatt
 7. ચંદ્રશંકર બુચ ‘સુકાની’, Chandrashankar Buch ‘Sukani’
 8. ચિનુ મોદી, Chinu Modi
 9. ચીનુભાઈ ચીમનલાલ, Chinubhai Chimanlal
 10. ચીમન પટેલ, Chiman Patel
 11. ચીમન મારવાડી, Chiman Marawadi
 12. ચુનીભાઈ વૈદ્ય, Chunibhai Vaidya
 13. ચુનીલાલ મડિયા, Chunilal Madiya
 14. ચુનીલાલ શાહ, Chunilal Shah
 15. છગનભા, Chhaganbha
 16. છોટમ, Chhotam
 17. છોટાલાલ જાગીરદાર,Chhotalal Jagirdar
 18. છોટુભાઈ પુરાણી, Chhotubhai Purani

One response to “અનુક્રમણિકા – ચ , છ

 1. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: