ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

અનુક્રમણિકા – લ


  1. લક્ષ્મીકાંત ભટ્ટ, Laxmikant Bhatt
  2. લતા હિરાણી, Lata Hirani
  3. લલિત,Lalit
  4. લાભશંકર ઠાકર
  5. લાલદાસ,Laldad
  6. લાવણ્યસમય, Lavanyasamay
  7. લીલાવતી મુનશી
  8. લોયણ, Loyan

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: