ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

અનુક્રમણિકા – ત, થ


  1. તરલા દલાલ
  2. તરુલતા દવે, Tarulata Dave
  3. તારક મહેતા, Tarak Maheta
  4. તારાચંદ્ર અડાલજા, Tarachandra Adalja
  5. તારિણીબેન દેસાઇ, Tariniben Desai
  6. તુષાર ભટ્ટ, Tushar Bhatt
  7. તુષાર શુકલ, Tushar Shukla
  8. તેરસિંહ ઉદેશી
  9. ત્રિભુવનદાસ ગજ્જર, Tribhovandas Gajjar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: