ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

અનુક્રમણિકા – ય


 1. યજ્ઞેશ દવે, Yagnesh Dave
 2. યશવન્ત ત્રિવેદી, Yashwant Trivedi
 3. યશવંત મહેતા, Yashwant Mehta
 4. યશવંત શુક્લ, Yashwant Shukla
 5. યશવંત પંડ્યા
 6. યશોધર મહેતા
 7. યશોવિજયજી, Yashovijayaji
 8. યાજ્ઞવલ્ક્યાનંદજી
 9. યામિની વ્યાસ, Yamini Vyas
 10. યાસીન દલાલ, Yasin Dalal
 11. યુસુફ મહેરઅલી, Yusuf Maherally
 12. યોસેફ મેકવાન, Yosef Macwan

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: