ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

* બાળ શિક્ષણ


ગુજરાતી ભાષાના શિક્ષણમાં રસ ધરાવતા સૌને માટે એક આનંદ જનક સમાચાર.

કમ સે કમ આ બે વ્યક્તિઓએ બાળકો માટે નેટ  ઉપર કામ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે. તેમની વેબ સાઈટોના ચિત્રો પર ‘ક્લિક’ કરી.. એ વેબ સાઈટો પર પહોંચી જાઓ.

અને …..

વ્હાલાં ભુલકાંઓ માટેના આ યજ્ઞ કાર્યમાં સહભાગી થવાનો લ્હાવો પણ માણી જ લો ને…

કમલેશ ભાઈ ઝાપડિયા

હીરલબેન શાહ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: