ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

કોમ્પ્યુટર અને ઈન્ટરનેટ વિશે શીખો


કોમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ વિ. સાવ મફતમાં શીખવાડતી એક વેબ સાઈટ વિશે માહિતી મળી છે –

તેના સંચાલક છે – ‘અજય પરમાર’ ( વડોદરા)  

Ajay_Parmar

અને એમની  ઈ-નિશાળ આ રહી…( એ ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરો ! )

Mafat

One response to “કોમ્પ્યુટર અને ઈન્ટરનેટ વિશે શીખો

  1. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: