ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

કુમારકોશ – અનુક્રમણિકા


કુમારકોશ અંગે એક અત્યંત સેવાભાવી કાર્યની ઘોષણા…

સૂરતના શ્રી. રમેશ બાપાલાલ શાહ નું એક સરસ પ્રદાન…..એમના જ શબ્દોમાં –

મિત્રો;

    ‘કુમાર’ના એક હજાર અંકોના લેખ/કાવ્ય/વિત્ર/નિબંધ/વાર્તા વગેરે સંપૂર્ણ સામગ્રીના શીર્ષકોની પૂરેપૂરી યાદી

     વેબ સાઇટમાં કક્કાવારી પ્રમાણે સમાવાયેલી છે. આ Excel file ડાઉનલોડ કરી સાચવી રાખવા વિનંતી.

    એમાંથી કોઈને પણ જોઈતી સામગ્રી મંગાવી શકાય છે.
kk   આશા રાખીએ કે ગુજરાતી વાન્ગમયના ઘરેણાં જેવો આ ખજાનો કોઈક દિવસ ‘ઓન લાઈન‘ પણ મળી શકશે.- ‘કુમાર’ના સંચાલકોને આ માટે આગ્રહભરી આરજૂ અને વિનંતી.
———–
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: