ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

પુસ્તક પૂજન; ભાગ -૨


‘ચેક બુક’ અને ‘પાસ બુક’ થી વધારે માહેર એવા ગુજરાતીઓ પુસ્તક પૂજન પણ કરતા થયા છે; એ સુભગ સમાચારના અનુસંધાનમાં મળેલી વિશેષ માહિતી

આ ચિત્ર પર ક્લિક' કરી, એ પ્રેસ નોટ વિગતે વાંચો.

આ ચિત્ર પર ક્લિક’ કરી, એ પ્રેસ નોટ વિગતે વાંચો.

એ સ્તૂત્ય અને અનુકરણીય પ્રસંગ – કેમરાની આંખે

This slideshow requires JavaScript.

( સૌજન્ય – શ્રી. રજનીકુમાર પંડ્યા)

– તેમના અને તેમનાં વિદૂષી પત્ની વિશે અહીં જાણો

# શ્રી. રજનીકુમાર પંડ્યા

 શ્રીમતિ તરૂલતાબેન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: