ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

સંચયન – એક નવું ઈ-સામાયિક


      ગુજરાતના લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત સામાયિકોમાંથી ચૂંટેલા સાહિત્યનું સંચયન.

sanchayan

[ પહેલા અંકની પી.ડી.એફ. ફાઈલ આરહી .]

સંસ્થા

  •  ‘એકત્ર’ ફાઉન્ડેશન, યુ.એસ.

તંત્રી

  • શ્રી. રમણ સોની

પ્રકાશક

  • શ્રી. અતુલ રાવલ

સંસ્થાની બીજી એક યોજના

  • શિષ્ટ સાહિત્યના 100 ગુજરાતીપુસ્તકોનું પ્રકાશન

ઈમેલ સમ્પર્ક

વેબ સાઈટ( અહીં ‘ક્લિક’ કરો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: