ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગુજરાતી શીખો


સાભાર – શ્રી. મનીશ પાંચમતિયા

‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ પર આ શીખવવું પડે? !

પણ….

     આ માહિતી તમારા શિક્ષણ માટે નથી. જો તમારાં કે તમારાં બાળકોનાં બાળકો વિદેશમાં કે દેશના અન્ય રાજ્યમાં જન્મ્યા હોય; અને તેમને ગુજરાતી વાંચતા કરવા હોય તો એક સરસ વેબ સાઈટ આ રહી.

નીચેના  ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરો અને ત્યાં પહોંચી જાઓ.

BAPS  સંસ્થાને આટલી સરસ વેબ સાઈટ બનાવવા માટે હાર્દિક અભિનંદન.

learn_guj
અને ઈન્ટરનેટ વિના કોમ્યુટરમાં જ શીખવવું હોય તો, નીચેના ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી ફાઈલ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: