ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગ્રામમાતા ; ભાગ -૨


    આજે ૨૬મી જાન્યુઆરીએ – ‘કલાપી’ના જન્મ દિવસે કલાનિકેતન – રાજકોટ દ્વારા સ્વરબધ થયેલ રચના ‘ગ્રામમાતા’  વિડિયો સ્વરૂપે રજુ કરતાં આનંદની લાગણી થાય છે.

આભાર…

•સૂર સિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહેલ-’કલાપી’
•વિકિસ્રોત
•શ્રી. માવજીભાઈ મુંબાઈવાળા
•કલાનિકેતન – રાજકોટ
•ડૉ. ભરત પટેલ- સંગીત
•નિગમ ઉપાધ્યાય – સ્વર
•પ્રીતિ ગજ્જર – સ્વર
•મનસૂર વાલેરા – સ્વર
અને એક સરસ સમાચાર…
શ્રી. રાજેશ પટેલે ‘કલાપી’ને ‘ફેસબુક’ પર તખ્તનશીન કર્યા છે.

આ ચિત્ર પર 'ક્લિક' કરી 'ફેસબુક' પર કલાપીનો અઢળક ખજાનો માણો

આ ચિત્ર પર ‘ક્લિક’ કરી ‘ફેસબુક’ પર કલાપીનો અઢળક ખજાનો માણો

આ ખજાનો એટલો તો ભરચક છે કે, એને માણતાં થાકી જવાય.

પણ એમાંથી બનાવેલી ક્લાપી -પરિચયની ફાઈલ આ  રહી.

અને કલાપીનો ટુંક પરિચય આ રહ્યો.

2 responses to “ગ્રામમાતા ; ભાગ -૨

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: