ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

સંસ્થા પરિચય


 1. ઈ-બુક્સ
 2. ચાલો ઋષિઓને મળીએ
 3. જિનિયસ કીડ
 4. જીવનગંગા વિકાસ ટ્રસ્ટ
 5. પેરન્ટિન્ગ ફોર પીસ
 6. મુનિ સેવાશ્રમ, ગોરજ
 7. મંગલ જીવન ટ્રસ્ટ
 8. વિકિસ્રોત
 9. વિશ્વનીડમ્
 10. સેવા( SEWA)
 11. સેવા રૂરલ, Sewa Rural
Advertisements

One response to “સંસ્થા પરિચય

 1. hirals November 26, 2014 at 6:26 am

  Nice collection. You may like to add fly-high slum foundation (Ahmedabad)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: