ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

સ્વ. નરેન્દ્ર દેસાઈ -એક સરસ પરિચય


સાભાર – ડો. શશિકાન્ત શાહ, શ્રી. ઉત્તમ ગજ્જર, ગુજરાત મિત્ર

narendra

narendra_1

મોટા અક્ષરે વાંચવા CTRL +  દબાવો.

Advertisements

One response to “સ્વ. નરેન્દ્ર દેસાઈ -એક સરસ પરિચય

  1. Vipul Desai October 12, 2016 at 2:29 pm

    જાની સાહેબ, મુ. નરેન્દ્રભાઈ મારા સબંધી થાય અને એમને બે ત્રણવાર મળ્યો છું. ધનંજયભાઈ અને બીજા ભાઈ ચેતનભાઈ જે બેંકમાં હતા તે ધંધામાં જોડાઈ ગયા અને તે મારા સાઢુંભાઈનાં બનેવી થાય. નરેન્દ્રભાઈનો સ્વભાવ આકરો હતો(મોટા ભાગના અનાવીલોમાં આ ગુણ હોય છે). એમના એક મિત્ર ડો.નાગવાડિયા જેવા માણસ તો જેને એક વ્હેત ઉચો માનવી કહો એવા હતા. છેલ્લે જયારે હું નરેન્દ્રભાઈને મળ્યો ત્યારે નાગરવાડીયા સાહેબ એમને ઘરે બેઠા હતા. નાગરવાડીયા પોતાની કારમાં પેશન્ટને ઘરે પોતાની કારમાંજઈને તપાસવાના પાંચ રૂપિયા લેતા(૧૯૬૫-૭૦). પણ જો પેશન્ટ સીરીયસ નહિ હોય તો બોલાવાનારની ધૂળ કાઢી નાખતા. એકદમ ગાંધીવાડી. કાયમ ખાદીના સફેદ કપડા પહેરતા. એમના સસરા ઘીવાલા સુરતના મેયર હતા. પેશન્ટને ત્યાં જાય ત્યારે કારમાં એમના પત્ની લંચ લઈને સાથે જાય અને રસ્તે ખવડાવે. દવાખાનામાં પાંચથી છ કમ્પાઉન્ડરો કામ કરે. બંને બાજુએ એક એક પેશન્ટ બેસે…એકને ઇન્જેક્શન આપે અને બીજાને તપાસે એટલી બધી ગરદી થતી. રાતે નવ/દસ વાગે એમનો છુટકારો થતો. પરંતુ કાયમ શાંત અને હસતા. મારી પાસે વધુ વિગત નથી કે મળે એમ નથી નહિ તો તમને આપતે. ખરેખર એ એક અદભુત ડોક્ટર મહાત્મા હતા. એમનું નીદાન પણ ૧૦૦% સાચું જ નીકળતું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: