ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગુર્જર સાહિત્યનો ઝરૂખો


gsz

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

Advertisements

3 responses to “ગુર્જર સાહિત્યનો ઝરૂખો

 1. nabhakashdeep November 2, 2016 at 5:59 pm

  Thanks for sharing such valuable write-up.

 2. kanakraval November 2, 2016 at 10:06 pm

  This is a great reference book. Did you get one?-KRR  

  From: ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય To: kanakr@yahoo.com Sent: Wednesday, November 2, 2016 7:47 AM Subject: [New post] ગુર્જર સાહિત્યનો ઝરૂખો #yiv1506089805 a:hover {color:red;}#yiv1506089805 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv1506089805 a.yiv1506089805primaryactionlink:link, #yiv1506089805 a.yiv1506089805primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv1506089805 a.yiv1506089805primaryactionlink:hover, #yiv1506089805 a.yiv1506089805primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv1506089805 WordPress.com | સુરેશ posted: “” | |

 3. readsetu November 3, 2016 at 12:46 pm

  તમારું આ ભગીરથ કાર્ય ઈતિહાસમાં નોંધાશે (તમે ભલે આ નિજાનંદે કરતા હો)
  લતા હિરાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: