ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગુજરાત – સ્થળ પરિચય


૧૬, ડિસેમ્બર – ૨૦૧૬

આ જગ્યાએ ગુજરાતનાં જોવાંલાયક, ઐતિહાસિક સ્થળો અંગેની પોસ્ટ સંકલિત કરવામાં આવશે.

  1. અમદાવાદ અને ગુજરાતનો ફોટો નજારો
  2.  ડાંગ – ગુજરાતનું સ્વર્ગ
  3. માતર ભવાનીની વાવ – અમદાવાદ
  4. રાણકી વાવ – પાટણ
  5. સોમનાથ મહાદેવ, પ્રભાસ પાટણ, વેરાવળ

One response to “ગુજરાત – સ્થળ પરિચય

  1. Pingback: એક નવો વિભાગ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: