ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગુજરાતી શબ્દ રમત


LOGO_bhasha

ગુજરાતી ગરિમા મંચ દ્વારા સંચાલિત શબ્દ રમતો ….

 1. ‘કાર’ અંતવાળા શબ્દો 

 2. ‘માન’ અંત વાળા શબ્દો

 3. ‘તર’ અંત વાળા શબ્દો

 4. ‘વાન’ કારાન્ત શબ્દો

 5. શરીરના અંગોને લગતી કહેવતો/ રૂઢિપ્રયોગો

 6. સરસ શબ્દો

 7. ‘યો’કારાન્ત શબ્દો

 8. વિરોધી શબ્દોનું જોડકું

 9. ‘-તું’થી અંત પામતાં પંચાક્ષરી વિશેષણો

 10. ‘ણું’થી અંત પામતા શબ્દો

 11. ‘દાર’ અંત વાળા શબ્દો

 12. સમાન શબ્દો?

 13. ઈકારાન્ત પુલ્લિંગ શબ્દો

 14. અર્થનો અનર્થ

 15. ‘ – વાર’ અંત વાળા શબ્દોનો સંગ્રહ

 16. ક્રિયાપદ ન હોય તેવા ‘વું’ કારાન્ત શબ્દો

 17. અનુસ્વારથી બદલાતા શબ્દો

2 responses to “ગુજરાતી શબ્દ રમત

 1. amulvyas મે 20, 2020 પર 10:00 એ એમ (am)

  ખુબજ માહિતી સભર લેખ આપના દવારા મુકવામાં આવ્યો. ખૂબ ખૂબ આભાર.

 2. Pingback: મારી રચનાઓ | bhaashaapukaar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: