ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

ગુગમ – એક નવું પ્રસ્થાન


ગુજરાતી ગરિમા મંચ’ની કલ્પના અને સ્વપ્ન વાદળોમાં ધીમે ધીમે અવનવાં સ્વરૂપ ધરી રહ્યાં છે.

અમેરિકાના કેલિફોર્નિયા રાજ્યના સાન ફ્રાન્સિસ્કોના બે એરિયામાં શ્રીમતિ પ્રજ્ઞાબહેન દાદભાવાળાના નેતૃત્વ નીચે અનેક ઉત્સાહી ભાઈ બહેનોએ આ ઈ-કોર્ટ યોજી છે. જેમને ઝૂમ મિટિંગ નિહાળવી હોય તે , આ સમાચારની નીચે પોતાનો ફોન નંબર આપશે તો તેમને એમાં પ્રવેશ કરવા માટેનું માર્ગ દર્શન આપવામાં આવશે.

હવે આશા બંધાય છે કે, જમીન પર પણ એક દિવસ ગુગમ અવતરશે – દરેક ગુજરાતી ઘરમાં – ગલીઓ અને સભાખંડોમાં – દરેક ગુજરાતીના અંતરસ્તરમાં

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: