ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

લેખક અભ્યાસ/ પુસ્તક પરિચય/

14 responses to “લેખક અભ્યાસ/ પુસ્તક પરિચય/

 1. Pingback: દ્વિતીય વર્ષના ઉષાકાળે « ગુજરાતી સારસ્વત પરિચય

 2. KISHORE PATHAK October 30, 2009 at 1:59 pm

  Years ago, I read a series of translated chapters published in a Gujarati magazine “Navneet”on “Parikrama of Narmada river” written in Marathi by Shri. Gopal Nilkanth Dandekar. I am looking for this translated book in Gujarati.

  Where can I find it? Can anyone help me?

  Thanks.

  Kishore Pathak

 3. nilam doshi April 7, 2011 at 3:30 am

  ” narmada ni parikrama.” .by shri Amrutlal Vegad..really very nice..and you can get it from Gurajar prakashan abad..or

  from Prasar ” bhavanagar..jayant meghani…

  do u want his contact no.?
  i am too late..but i have just see this today only..

 4. tatvachintak .v.patel April 29, 2011 at 8:35 pm

  gita rahasy bay balgngadgar tilak good book

 5. bhadreshbhai mehta November 4, 2011 at 10:38 am

  I want book of virangnani vato. In sihor, sedarda name village, in this vav name villege is their and that is my birthplace. In book of virangnani vato author name is tarachandr adalaja, write a story of sonbaini vav. this is so much popular and related with my village. So i want story of sonbaini vav then you help me.Please give me story in gujrati.

 6. Piyush Dankhra December 17, 2011 at 2:51 am

  i want book of kaka kalelkar jivan charitra

 7. Piyush Dankhra December 17, 2011 at 2:53 am

  i want book of kaka kalelkar jivan charitra or aatmakatha of kaka kalelkar

 8. Pallavi Shah September 9, 2012 at 9:31 am

  Mane tuki vartao vachva joyve che jemke malyanil ni ” govalni” ane Dumketu ni – ” ali doso ” , ” Rajputani ” , panalal patel ni ” Naval ” , driref ni ” Khemi ” ne ” jakshini ” , Madiya ni ” Ladkor ” , Chandrkant Bakshi ni ” Padga ” ne ” Tarshe Dok Mazdur ” , Please apne mari vinanti karu chu aa vartao mane mokalavo te badal

 9. MUKUNDRAY SADHU December 26, 2012 at 12:33 am

  narmada paricarrma.i am reeding . good .fine

 10. Jitendra Ravia December 26, 2012 at 10:04 am

  ઘણુ સારુ collection કરેલુ છે … આપનૂ સાહિત્ય http://www.jeevanshailee.com પર મુકવાનો વિચાર છે.

 11. Pingback: ‘ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય’ – એક અભ્યાસ | ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

 12. Bharat R Thakkar October 30, 2016 at 12:18 am

  Great Job ,….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: