ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

ગુજરાતનાં પનોતા સંતાનોનો પરિચય

Category Archives: શિલ્પકાર

નિષ્કુળાનંદ, Nishkulanand


ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના, કરીએ કોટિ ઉપાય જી” 

જનની જીવો રે ગોપીચંદની, પુત્રને પ્રેર્યો રે વૈરાગ્યજી

હવે મારા વ્હાલા નહિ રે વિસારુ, શ્વાસો શ્વાસે નિત્યે સંભારું

વેઠની વેઠની વેઠની રે તારે માથે છે ગાંસડી વેઠની

“સંતો સાંભળો સાચી વારતા, લીધો આ મુખે વેશ” 

# રચના ઃ ૧ ઃ ૨ ઃ ૩ 


Read more of this post

%d bloggers like this: